Het laatste nieuws:

Alsnog een B&M Inverted voor Gröna Lund voor 2020
Fotowedstrijd 2016 - voorronde

Themepark organizer
Kermisclub organizer
Forum archief

Forumfaces
Forumregels
Verboden onderwerpen

 • Illegale zaken (Oa: Warez & MP3)
  Naar Software/MP3's/Filmpjes mag, conform het Nederlands auteursrecht, op het forum gevraagd worden.
  "Heb jij dat muziekje van Koos Alberts" of "heeft iemand RCT3 voor mij" mag voortaan.
  Het aanbieden blijft verboden.
  Het plaatsen van een linkje naar een MP3tje kan dus niet!
  Ook het vragen om cracks, serials en key generators (keygens) is niet toegestaan.
  Wel maken we een uitzondering voor zaken die niet afkomstig zijn van commercieel verkrijgbaar auteursrechtelijk beschermd werk. Dit om ruimte te houden voor filmpjes en MP3tjes die bijvoorbeeld in een attractiepark zijn opgenomen.
  Een overtreding betekent een vermelding op de blacklist.
  Twee vermeldingen betekent dat je een week niet mag posten.
 • Illegale zaken overig
  Themepark leent zich niet voor het plannen/verhandelen van illegale zaken. Indien iets in strijd is met de wet hoort het hier simpelweg niet thuis. De Staff geeft invulling aan wat zij onder plannen/verhandelen hiervan verstaat.
Verboden te plaatsen
 • Discriminerende afbeeldingen en opmerkingen
  Op het forum is geen ruimte voor discriminatie of racisme. Val andere mensen niet aan op grond van hun huidskleur, afkomst, geslacht, geaardheid of geloofsovertuiging. Vermijd vooroordelen en probeer niet te generaliseren, maar probeer juist te nuanceren en te relativeren.
 • Pornografisch getinte uitlatingen & afbeeldingen
  Het forum moet toegankelijk blijven voor members van alle leeftijden. Houd hier rekening mee voordat je bepaalde afbeeldingen plaatst. Te aanstootgevend materiaal zal worden verwijderd en wellicht worden gestraft.
 • Ernstig shockerende afbeeldingen (rotten.com, faces of death etc.) of filmpjes.Het forum moet toegankelijk blijven voor members van alle leeftijden. Houd hier rekening mee voordat je bepaalde afbeeldingen plaatst. Te shockerend materiaal zal worden verwijderd en wellicht worden gestraft.
 • Aan jou gestuurde privé/persoonlijke berichten (mails/PM etc.)Aan jou persoonlijk geadresseerde berichten horen niet op een publiekelijk forum thuis. Houd persoonlijke kwesties daarom ook buiten het forum.
 • Onzin-berichten
  De grens tussen zin en onzin is ontzettend subjectief, maar iemand moet hem trekken. Op het forum wordt dit gedaan door de Staff. Discussies over de zin of onzin van een topic of de terechtheid van het Staff-predikaat "zinnig" of "onzinnig" worden verwezen naar About Themepark of de Staffmail. Gelieve niet in het topic zelf over de zin of onzin van desbetreffend topic te posten.
 • Reclame
  Het openen van een reclametopic en/of het plaatsen van reclame voor jouw website, externe meeting, (commerciële) activiteiten van een externe organisatie is niet toegestaan, in welke vorm en/of aanleiding dan ook. Themepark.nl is geen uithangbord voor externe organisaties. Reclame in jouw signature wordt wel gedoogd, evenals het vermelden van een link als hier aanleiding voor is in een topic.
  In het geval van fotoreportages die op een bepaalde site te vinden zijn, wordt een directe link naar die reportage gedoogd als er ook minimaal 10 foto's uit die reportage geplaatst worden op het forum zelf.
  Wel is het toegestaan enkel een link naar jouw website te plaatsen, in het sticky topic bovenaan ieder forum. (Heb je een site die met name gericht is op de Efteling, dan plaats je hem in het sticky topic in het Efteling forum etc.)
  Wil je toch reclame maken voor een organisatie, meeting etc.? Voorkom problemen en vraag toestemming aan de staff via het bekende mailkanaal.


Naast de Algemene Netiquette, hanteren we hier de volgende algemene richtlijnen:
 • Ontopic blijven
  Probeer met jouw reactie zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke onderwerp van een topic te blijven. Ga er geen dingen bijhalen die er eigenlijk niet toe doen en de discussie op een zijspoor brengen. (Hieronder vallen trouwens ook reacties als "wat een onzinnig topic"..... ) Start desnoods een nieuw topic met het onderwerp dat jij graag iets verder zou willen uitdiepen.
 • Vermijd slowchatten
  Het forum is geen chatbox. Reageer daarom niet als een bezetene op alle berichten die er in een bepaald topic verschijnen. Probeer al die reacties te bundelen in één post en maak er geen tenniswedstrijd van...
 • Niet crossposten
  Plaats niet hetzelfde bericht overal in verschillende fora op themepark, in de hoop dat zoveel mogelijk medeforummers jouw bericht zullen lezen. Als jouw bericht echt de moeite waard is, vindt men het heus wel. Lees hier meer.
 • Voorkom flamewars
  Lok geen conflicten uit en geef geen steken onder water naar andere forummers. Niemand is er bij gebaat als een aantal forummers virtueel met elkaar op de vuist gaan. Schelden is een teken van onmacht en zwakte. Negeer de forummer liever waar jij zo'n moeite mee hebt en tel eens wat vaker tot tien, voordat je jouw berichtje plaatst.
 • Uitlenen account
  Het uitlenen van jouw account aan een ander is niet toegestaan en kan worden bestraft. Post enkel onder jouw eigen account.
 • Niet spammen
  Plaats niet in elk bericht op het forum ongevraagd bepaalde informatie, die niets met het onderwerp in kwestie te maken heeft. Een opmerking over "hoe geweldig jouw site toevallig wel niet is" of "dat Goliath je favoriete achtbaan is" is niet in elk topic relevant. Dat soort informatie hoort in jouw signature thuis en niet in elke reactie van jouw hand. De grens tussen enthousiasme en spammen is soms kleiner dan je denkt, houdt hier rekening mee!
 • Veroorzaak geen onrust in het forum
  Onrust is een ruim begrip, maar we verwachten dat iedere forummer zich hierbij wel iets kan voorstellen. Plaats niet moedwillig bommetjes op het forum en denk na over wat je post en waarom. Ook zonder bewuste uitlokkingen is er voldoende actie op het forum.
 • Gebruik PM of email bij heftige meningsverschillen
  Als je onenigheid hebt, of dreigt te krijgen met een van jouw medeforummers, verzoeken wij jullie vriendelijk dit niet op het forum uit te vechten. Probeer er samen uit te komen via mail of PM. Het forum is een publieke ontmoetingsplaats en persoonlijke aangelegenheden van die aard horen daar niet thuis. Men zit niet te wachten op online ruzies en scheldpartijen...
  De PM-functie van dit forum is niet bedoeld om achter de schermen de ruzie voort te zetten, gebruik een PM om de strijdbijl te begraven. Indien er een vermoeden is van misbruik van de PM-functie, kan deze functie bij desbetreffende forummer uitgezet worden en ook verdere consequenties hebben.
 • Niet schelden of vloeken en geen schuttingtaal gebruiken
  Schelden is niet nodig; je kan immers je post nog even overlezen voordat je hem plaatst en dan is dat gevoel van onrechtvaardigheid en boosheid al een stuk gezakt. Probeer iemand met argumenten te overtuigen van diens ongelijk, niet door een paar gevatte scheldwoorden er doorheen te gooien.
  Vloeken is respectloos tegenover jouw medeforummer; wees je er van bewust dat vloeken anderen (onbedoeld) erg kan kwetsen.
  Schuttingtaal is niet gewenst op het forum. We vinden dat het gebruik van dergelijke taal op een negatieve wijze bijdraagt aan de sfeer op het forum.
  Ook zonder het gebruik van mannelijke en vrouwelijke vleeswaren en alle krachttermen die daarmee te maken hebben, kan je een standpunt duidelijk maken. Gebruik desnoods een paar *** als je het echt niet kunt laten.
 • Ander ongewenst postgedrag
  Probeer het gebruik van 'funny plaatjes" (denk o.a. aan facepalm), een overdaad aan oneliners en kudo's (= teksten als +1,wanneer je iemands mening deelt) zoveel mogelijk te vermijden. In sommige situaties wordt een reactie met bovengenoemde inhoud als ongeďnteresseerd, respectloos en louter postcounterverhogend gezien. Steek je energie liever in het onderbouwen van jouw mening, middels argumenten.
  In sommige situaties kunnen oneliners en funny pics echter wel positief en relativerend werken in een discussie, maak in dat geval een goede afweging of dat nu ook het geval is, voordat je jouw reactie plaatst. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor alles dat je plaatst....
 • Zoveel mogelijk correct en leesbaar taalgebruik
  Lees jouw post nog eens even rustig over voordat je hem plaatst.
  Een reactie gevuld met leestekens, spaties en hoofdletters ziet er al zoveel meer uitnodigend uit.
  Onzorgvuldige, onduidelijke en slordige posts roepen andere reacties op dan jij voor ogen hebt; namelijk de ergernis van jouw medeforummers.
  Vermijd het reageren in enkel HOOFDLETTERS; dit staat op het net gelijk aan schreeuwen.
  Ook het gebruik van de zogenaamde BrEeZer-taal kan irritant zijn voor jouw medeforummers: of jouw bericht wordt helemaal niet gelezen, of men gaat zich er openlijk aan storen.
  Dat betekent echter niet dat jouw medeforummers jou constant op een vervelende manier moeten terechtwijzen als het gaat om jouw taalgebruik. Sterker nog; dat vinden we minstens net zo vervelend.
  Probeer jouw medeforummer op een respectvolle wijze te attenderen op diens taalgebruik, of stuur desnoods een mailtje naar de Staff. Soms betreft het namelijk forummers die een taalprobleem hebben en niet in staat zijn om een grammaticaal juiste tekst te plaatsen. Realiseer je dit goed, voordat je in de aanval gaat.....
 • Jij bent verantwoordelijk voor hetgeen jij post op het forum
  De Staff kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van de door een forummer geplaatste boodschap.
  Dat een bepaalde mening op het forum staat, betekent nog niet dat deze mening ook gedeeld wordt door de Staff.
  De Staff gelooft slechts (en niet alleen zij) in vrijheid van meningsuiting, mits deze binnen de grenzen van het algemeen fatsoen en forumregels valt. Mocht een mening in strijd zijn met de hierboven gestelde norm, zal de forummer hier op worden aangesproken en zal er, indien nodig, verdere actie ondernomen worden. De Staff kan in geval van gewenste actie gemaild worden met het verzoek en zal intern beoordelen hoe met de situatie om te gaan.
 • Respecteer je medeforummer/medemens
  En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je dit als vuistregel hanteert bij het forummen, kan er nog maar weinig mis gaan.
  Realiseer je dat er een mens van vlees en bloed achter het scherm zit en dus meer is dan alleen een naam op jouw beeldscherm. Behandel jouw medeforummer, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.
  Reageer inhoudelijk op hetgeen iemand schrijft en onderbouw jouw mening met argumenten, in plaats van die ander uit te maken voor alles en nog wat. Als je het niet eens bent met iemand, reageer dan op het onderwerp en niet op de persoon--kortom, speel de bal en niet de man.
  Respecteer de mening van een ander en laat diegene in diens waarde. Val iemand niet aan, op grond van afkomst, geloof of huidskleur, of omdat hij of zij anders denkt over bepaalde zaken dan jij.
  Ook nieuwe members verdienen respect, dat hoeven ze niet te verdienen; dat behoren ze gewoon te krijgen. Dat ze nog niet weten hoe alles precies werkt (de ongeschreven regeltjes) kan je ze tot op een bepaalde hoogte niet kwalijk nemen; dat leer je door het te doen. Fouten hebben we ooit allemaal gemaakt; gun nieuwe forummers alsjeblieft de kans om er wat van te leren in plaats van ze de grond in te boren. Als ze er door een onzorgvuldige voorbereiding een potje van maken, kan je in plaats van een terechtstelling op het forum, ook een mailtje sturen naar de Staff en kunnen wij indien nodig maatregelen treffen.
 • Opruiing middels avatars, membertitels en signatures
  Het is niet toegestaan jouw avatar, membertitle of signature te misbruiken om jouw ongenoegen kenbaar te maken over medemembers of over het forum(beleid) in het algemeen. Dit omdat het de sfeer op het forum op een negatieve wijze beďnvloedt. Dit geldt ook voor kritiek op andere liefhebbersites; wij zijn van mening dat onze en andere sites prima naast elkaar kunnen bestaan en vinden het niet nodig om af te geven op anderen.
  Ruimte voor kritiek over en op het forum is er voldoende in het forum About Themepark of via info@themepark.nl.
  Persoonlijke conflicten dienen te allen tijde buiten het forum besproken en opgelost te worden.
 • Aanwijzing Moderator
  Indien een moderator een aanwijzing plaatst in een topic, handel hier dan naar en reageer er verder niet op. Denk bij zo'n aanwijzing bijvoorbeeld aan de vraag ontopic te blijven, of een waarschuwing indien je forumregels overtreed.
  Indien je toch graag wilt reageren op het handelen van een moderator dan kan dit via ons emailadres: info@themepark.nl of in 'About Themepark.nl'


Hieraan willen wij het volgende, wellicht ten overvloede, toevoegen:
 • Het is niet toegestaan om namens themepark.nl of kermisclub.nl andere organisaties (bv pretparken, exploitanten) te benaderen
  Enkel de Staff onderhoudt het contact namens themepark.nl met pretparken en kermisexploitanten. Het is niet toegestaan om je voor te doen als "van themepark/kermisclub zijnde" als je zelf een meeting wilt organiseren of via mail contact zoekt met eerder genoemde personen of instanties.
 • Tijdens een meeting verwachten we dat iedereen zich aan de regels van het te bezoeken pretpark houdt
  Wij willen voorkomen dat Themepark.nl geassocieerd wordt met pretpark/kermis-vandalisme of onveilige acties in attracties. Realiseer je dat je een visitekaartje bent voor het forum en dat de zorgvuldig opgebouwde connecties met de diverse parken, geschaad kunnen worden door dergelijke acties.
 • We verwachten van onze members dat ze zich tijdens pretpark- en kermis-bezoeken houden aan de wet en de regels die ter plaatse worden gesteld.
  Misdragingen kunnen eveneens consequenties hebben voor de verdere aanwezigheid van desbetreffende user op het forum, naast de maatregelen die door de wetgevende instanties of parken worden getroffen.


Terug naar het overzicht
Sidebar uitzetten?
Deze sidebar kun je bij my stuff > my preferences uitzetten.
De laatste pretpark topics
[TR] Roadtrip to Polen dag 1: Erlebnispark Tripsdrill 31 juli 2016
by pampie
23/02/2017 07:05
Nieuwe musical in het Efteling Theater: De Sprookjessprokkelaar
by
22/02/2017 16:11
Toch een B&M Inverted voor Gröna Lund voor 2020
by The_Bullgod
22/02/2017 10:49
Videoclip Katy Perry - Chained To The Rhythm
by Serge
21/02/2017 17:24
Diergaarde Blijdorp 15-02-2017
by Kermisfreak19
20/02/2017 21:19
De laatste kermisclub topics
Kermis Schiedam 08 t/m 12 maart 2017
by martinvhaarlem
23/02/2017 14:25
Kermis Maasbracht in 2017 een week later
by Nico
23/02/2017 09:19
Mogelijk geen Paas Foor in Kortrijk (Be) dit jaar
by Break-Dance
22/02/2017 18:18
Maastricht - 12 t/m 21 mei 2017
by Kermismeester
22/02/2017 17:15
In- Outdoor Mega-Kermis Americahal Apeldoorn 23 februari t/m 05 maart 2017
by martinvhaarlem
22/02/2017 15:06
Who's Online
42 registered (den_the_men, Gooi, CarlosAmigos, BBT, ezra24rct3, ArjanJ, BramVeen, Draaimolen, Bram, BigAir, Alexander_H, GoliathBattle, GlennVansp, crazywave, coasterguy1406, Davey86, Blackcennin, DLubbe, 6 invisible), 168 Guests and 5 Spiders online.
Newest Members
DaanH, coensen, KoenvdBrand, Blue_Streak, willy1992
8959 Registered Users
Forum Stats
8960 Members
24 Forums
12605 Topics
339284 Posts

Max Online: 2987 @ 09/08/2009 21:17
Today's Birthdays
Bjab (26), RickMarkestein (25)


Fotowedstrijd 2016: Win een heel seizoen #HARDGAAN in Walibi Holland of een dagje volledig gratis kermis vieren voor 2 in Best.
111 inzendingen | Het prijzenpakket van 2016 wordt gesponsord door Walibi Holland en Kermis BestThemepark.nl wordt gesponsord door de IS Group Fotowedstrijd 2016 - Voorronde
Fotowedstrijd 2016 - Voorronde